Manufacturers

Information

najdete nás na facebooku

Newsletter

Kanál RSS

No RSS feed added

Dobíjení a příslušenství akumulátoru There is 1 product.

Showing 1 - 1 of 1 item
  • Tester vložte do zapalovaèové zdíøky automobilu. Na zadni stranì výrobku je stupnice energie running pro bìžící i vypnutý motor. Odpovídá-li hodnota poli CHECK, baterii nabijte. V palubním napìtí 24V mìøte maximálnì 2 minuty.

Showing 1 - 1 of 1 item