Manufacturers

Information

najdete nás na facebooku

Newsletter

Kanál RSS

No RSS feed added

Antikorozní ošetření There are 2 products.

Showing 1 - 2 of 2 items
  • Uvolòovaè zkorodovaných spojù - vysoce úèinný pøípravek s uvolòujícími úèinky, maže, èistí a udržuje. Uvolòuje zarezlé šroubové spoje, matky a svorníky. Nepostradatelný pomocník pøi údržbì, chrání pøed korozí.

  • Uvolòovaè zkorodovaných spojù - vysoce úèinný pøípravek s uvolòujícími úèinky, maže, èistí a udržuje. Uvolòuje zarezlé šroubové spoje, matky a svorníky. Nepostradatelný pomocník pøi údržbì, chrání pøed korozí.

Showing 1 - 2 of 2 items