Manufacturers

Information

najdete nás na facebooku

Newsletter

Kanál RSS

No RSS feed added

Maják There are 8 products.

Showing 1 - 8 of 8 items
  • Stroboskopy 2x panel o rozmìru 85 x 13mm osazen každý 3 SMD led bílé barvy. 4 x strobozábesk 1vteøina pauza mezi zábelsky po delší dobì cikcak viz videoukázka.Uchycení pomocí pøiložené oboustranné lepící pásky.

  • Led diodový stroboskop panelový. V každém panelu 20 LED. barva svìtla : 2x modrý panel. 3 funkce strobozábleskù: 1) souèasný 2) cikcak 3) cikcak každý pane 6x zabliká. Lze jednoduše mìnit pouze stiskem tlaèítka na ovládacím panelu. Rozmìry: 88x69x28 mm. Možnost uchycení kovový držák souèástí balení.

  • 3 funkce strobozábleskù: 1) souèasný 2) cikcak 3) cikcak každý pane 6x zabliká. Lze jednoduše mìnit pouze stiskem tlaèítka na ovládacím panelu.Rozmìry: 187x69x30 mm. Možnost uchycení kovový držák souèástí balení.

  • Led diodový stroboskop panelový. V každém panelu 20 LED.barva svìtla : 2x bílí panel3 funkce strobozábleskù: 1) souèasný 2) cikcak 3) cikcak každý pane 6x zablikáLze jednoduše mìnit pouze stiskem tlaèítka na ovládacím panelu.Rozmìry: 88x69x28 mm. Možnost uchycení kovový držák souèástí balení.

  • Led diodový stroboskop panelový. V každém panelu 20 LED.barva svìtla : 2x oranžový panel3 funkce strobozábleskù: 1) souèasný 2) cikcak 3) cikcak každý pane 6x zabliká. Lze jednoduše mìnit pouze stiskem tlaèítka na ovládacím panelu.Rozmìry: 88x69x28 mmMožnost uchycení kovový držák souèástí balení

  • 3 funkce strobozábleskù: 1) souèasný 2) cikcak 3) cikcak každý pane 6x zabliká. Lze jednoduše mìnit pouze stiskem tlaèítka na ovládacím panelu.Rozmìry: 187x69x30 mm. Možnost uchycení kovový držák souèástí balení.

  • LED stroboskopy pro montហna èelní okno. Uchycení pomocí pøísavek, zapojení pøímo do zásuvky autozapalovaèe 12V. Napájecí kabel je opatøen vypínaèem, 3x režim zábleskù lze snadno mìnit stikem spínaèe umístìným na zadní stranì stroboskopù. V pøípadì umístìní stroboskoupu na èelním oknì je spínaè pøímo proti oèím. Støední èást stroboskopù je otoèná, lze...

Showing 1 - 8 of 8 items